REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita Hekkee noudattaa kerätessään ja käsitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja.

Hekkeen rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR ja Suomen henkilötietolain 10§ ja 24§ mukainen. Selosteen laatimispäivä on 31.7.2021.

 

1.  Rekisterinpitäjä

Yritys: Hekkee (y-tunnus 3218526-5)

Osoite: Pajakatu 9 A 22, 33100 Tampere

Puhelin: 040 779 9870

Sähköposti: aspa@hekkee.com

 

2.  Rekisterin nimi 

Hekkee.com verkkokaupan käyttäjärekisteri 

 

 

3.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely, toimittaminen ja niihin liittyvien palautusten, vaihtojen ja reklamaatioiden käsittely, sekä erikseen luvan antaneille markkinointiviestintä. Tietoja ei käytetä profilointiin eikä automatisoituun päätöksentekoon.

 

4.  Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi (etu- ja sukunimi)
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • Tilausten yhteydessä annetut lisätiedot 
 • Tilausten toimitus- ja seurantatiedot 
 • Toimitus- ja maksutavat 
 • Tilaushistoria
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot.

Rekisterissä voidaan käsitellä Hekkeen palveluita käyttäneiden asiakkaiden osalta yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • Asiakasnumero
 • Laskutustiedot

Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

  

 

5.  Säännönmukaiset  tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta eri kanavilla

 • Tilausten ja toimitusten yhteydessä
 • Nettilomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • Sähköpostilla, puhelimitse ja chatissä
 • Sosiaalisen median palvelujen kautta
 • Asiakastapaamisista ja sopimuksista
 • Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

 

6.  Tietojen  säännönmukaiset  luovutukset  ja  tietojen  siirto  ulkopuolisille

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi silloin kun ne toimivat rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun, esimerkiksi markkinointiviestinnän toimittamista varten.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi silloin kun se on välttämätöntä ostosten loppuun saattamiseksi ja onnistuneiden toimitusten varmistamiseksi. Tälläisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. rahti- ja kuljetusliikkeet sekä maksuliikenteen parissa toimivat yritykset, kuten oma pankkisi. Tietojen luovuttaminen rajataan edellä mainituissa välttämättömissä tapauksissa minimiin.

  

 

7.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Kun rekisteritietoja säilytetään pilvessä olevilla palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

  

 

8.  Tarkastusoikeus  ja  oikeus  vaatia  tiedon  korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

 • Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.
 • Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle osapuolelle sähköpostitse. Tämän jälkeen tarkastuspyyntö etenee Hekkeen sisäisen tietosuojatoimintamallin mukaisesti.
 • Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
 • Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
 • Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. Muut  henkilötietojen  käsittelyyn  liittyvät  oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

10. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?

Hekkee kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

 

Evästekäytännöt

Evästeet ovat yleensä kirjaimista ja numeroista koostuvia pieniä tiedostoja, jotka verkkopalvelin asettaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen käyttäjän käyttäessä tiettyjä verkkosivustoja. Evästeet tallentuvat tietokoneesi kiintolevylle, kun selaat sivustojamme.

 

Miksi evästeitä käytetään

Käytämme toiminnallisia evästeitä varmistamaan verkkokauppamme toimintoja.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi kirjautumistietojen tallentamisen sivustoomme ja tallentavat muut sivustossa tehdyt valinnat (kuten ostoskoriin siirretyt ostokset).

 

Mitä evästeitä käytämme

 • Google (Googlen analytiikka)
 • Shopify (verkkokauppa-alusta, jolle Hekkee on rakennettu)
 • Omnisend (käyttämämme sähköpostipalvelu)
 • Judge.me (käyttämämme lisäosa tuotearvosteluiden mahdollistamiseen)

 

Haluamme kehittää käyttöympäristöä, verkkokauppoaa ja muita tarjoamiamme palveluja. Tästä syystä käytämme verkkosivustoillamme suorituskykyevästeitä. Ne keräävät raportoinnissa ja analysoinnissa käytettäviä tietoja esimerkiksi siitä, miten kävijä liikkuu sivuston sisällä ja kuinka usein hän vierailee verkkosivustossamme.

Kehittämiseen liittyvät evästeet voivat olla joko ensimmäisen osapuolen evästeitä (omia evästeitämme, joiden avulla arvioimme esimerkiksi sivuston kävijämäärää) tai kolmannen osapuolen, kuten Google Analyticsin tai Facebookin, evästeitä. Kolmannet osapuolet käyttävät evästetietoja palvelujen analysointiin ja auttavat meitä esimerkiksi seuraamaan käyttäjien osallistumista sivustoillamme. Lisätietoja Google Analyticsista on Googlen tietosivulla.

Käytämme myös sivustossamme tiettyjä sosiaalisen median laajennuksia, joiden avulla sivuille sisällytetään sosiaalisen median evästeitä ja sisältöevästeitä. Ne mahdollistavat esimerkiksi tykkäämisen Facebookissa, Instagram-videon toiston sivustossamme tai CV:n linkittämisen meille suoraan LinkedInistä. Ota huomioon, että joitain kolmannen osapuolen palvelujen asentamia evästeitä käytetään myös käyttötottumuksiin perustuvassa mainonnassa, analysoinnissa tai markkinatutkimuksissa.

Suosittelemme, että tutustut käyttämäsi sosiaalisen median evästekäytäntöihin.

Käytämme sivustossamme myös mainosevästeitä. Niiden avulla voimme räätälöidä mainontaamme sinua kiinnostavien aiheiden mukaisesti ja tarjota sinulle entistä henkilökohtaisempaa palvelua tulevaisuudessa. Nämä evästeet muistavat käyntisi sivustossamme, ja me voimme jakaa nämä tiedot kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, kanssa. Näin voit nähdä mainoksiamme myös muissa sivustoissa. Ilman näitä evästeitä sivustolla näkyvät mainokset voivat olla kävijän näkökulmasta epäolennaisia ja mielenkiinnottomia.

Huomaa, että tietyt kolmannet osapuolet, kuten Facebook, voivat näyttää kohdennettuja ilmoituksia hyödyntämällä muuta kolmatta osapuolta, joka seuraa sivustojemme käyttöä. Suosittelemme, että tutustut Facebookin käytäntöihin, jotka koskevat henkilötietojesi käyttöä.Miten käytämme evästeitä markkinointiviestien mukauttamiseen?

Haluamme antaa sinulle parhaan käyttäjäkokemuksen sivustostamme ja näyttää ainoastaan kannaltasi olennaista sisältöä. Tämän vuoksi käytämme evästeitä omissa ja yhteistyökumppaniemme verkkokaupoissa verkkopalvelujen käytön seuraamiseen. Näin voimme kerätä tietoja kävijöiden mieltymyksistä, joiden perusteella voimme mukauttaa kävijäkohtaista markkinointiviestintää.

Huomaa, että vaikka olisit kieltäytynyt vastaanottamasta mukautettuja markkinointiviestejä, saatat silti nähdä Hekkee brändin mainoksia internetissä. Näitä mainoksia ei ole mukautettu tietojesi perusteella.

 

Kuinka kauan evästeet ovat tietokoneellani tai mobiililaitteessani?

Käytämme kahdentyyppisiä evästeitä: Pysyviä evästeitä ja istuntoevästeitä. Istuntoevästeet poistuvat, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet jäävät tietokoneeseen, kunnes niiden voimassaolo päättyy tai ne poistetaan. Suurin osa evästeistä on pysyviä, joten ne eivät poistu, kun suljet selaimen tai poistut sivustostamme. Pysyviä evästeitä käytetään, kun halutaan tallentaa tietoja useampaa kuin yhtä verkkosivustokäyntiä varten.

 

Miten voin valvoa evästeiden käyttöä?

Kun olet valinnut haluamasi evästekäytännön, voit myös muuttaa valintaa verkkosivullamme alalaidan kohdassa Evästeasetukset.

Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muuttaa selaimen asetuksia ja sallia tai estää evästeet sekä poistaa sivuston aiemmin laitteellesi tallentamat evästeet. Huomaa, että jos evästeet poistetaan käytöstä, joitain verkkosivustojemme osia ei mahdollisesti voi käyttää.

Selainkohtaisia ohjeita evästeiden poistamisesta on sivulla http://www.allaboutCookies.org

Kolmannen osapuolen mainosevästeiden ja toimintaan perustuvien kohdennettujen mainosten peruuttaminen: Jotkin kolmannen osapuolen hallinnoimat mainosevästeet voi peruuttaa suoraan kolmannen osapuolen verkkosivustoissa.

Lisätietoja evästeiden ja mainonnan estämisestä on seuraavilla verkkomainontayritysten kehittämien hankkeiden sivuilla:

 • Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
 • Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com

 

Evästekäytännön muutokset

Hekkee varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Kun julkaisemme muutoksia tähän evästekäytäntöön, yläosassa näkyvän voimaantulopäivän muutos ilmoittaa evästekäytännön muuttumispäivämäärän. Jos muutokset ovat perustavanlaatuisia ja vaikuttavat käyttäjään epäsuotuisasti, Hekkee ilmoittaa muutoksista näkyvästi tämän evästekäytännön alussa sekä verkkosivustojemme aloitussivuilla.

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on vielä kysyttävää evästekäytännöstämme, ota yhteyttä asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aspa@hekkee.com.Takaisin ylös